DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS

Inschrijven op een aanbesteding

ONS AANBOD IS ALTIJD MAATWERK
Elke onderneming is anders.
Elke aanbesteding is anders.

We kunnen ondernemers ondersteunen in elke fase van het aanbestedingsproces. Van een eerste kennismaking voor ondernemers die nieuw zijn in het veld tot een analyse.

Kennisoverdracht staat centraal bij alle diensten. Het doel is dat de klanten uiteindelijk zelfstandig of met beperkte steun op aanbestedingen kunnen inschrijven. Uiteraard, alleen als zij dat willen.

DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS
Altijd maatwerk
Maatwerk ondersteuning voor een beter resultaat.
Introductie

Eerste kennismaking met de wereld van overheidsopdrachten en aanbestedingen.

Tendermarkt­analyse

Uitvinden of de overheidsmarkt voor uw onderneming interessant is en aanknopingspunten biedt.

Tenderscan

U heeft al ervaring met het inschrijven op aanbesteden, maar succes bleef uit

Aanbestedings­strategie

U wilt gericht inschrijven op aanbestedingen die het best bij uw onderneming passen.

Inschrijving

De belangrijkste dienstverlening is de begeleiding tijdens het aanbestedingsproces.

Overige diensten

GH TenderConsult ondersteunt ondernemers bij alle vragen gerelateerd aan aanbesteden.

Tendermarktanalyse

Weet u niet zeker of de overheidsmarkt voor uw onderneming interessant is en voldoende aanknopingspunten biedt? GH TenderConsult maakt voor u een uitgebreide analyse van recente aanbestedingen voor uw specifieke product of dienst, op basis waarvan u een go/no-go beslissing kunt nemen. U krijgt antwoorden op vragen als:

 • Hoeveel aanbestedingen werden gepubliceerd?
 • Welke specifieke producten/diensten werden gevraagd?
 • Wat waren de geraamde waarden?
 • Aan welke specifieke eisen moesten ondernemers voldoen?
 • Op basis van welke criteria werd de opdracht gegund?
 • Hoe was de verhouding prijs en kwaliteit?
 • Aan wie werden de opdrachten gegund?

Tenderscan
ANALYSE AANBESTEDINGEN
Tenderscan

Heeft u al ervaring met het inschrijven op aanbesteden, maar bleef succes uit? GH TenderConsult analyseert uw eerder(e) aanbesteding(en) en adviseert over eventuele verbeteringen van aanpak.

Aanbestedingsstrategie

Inschrijven op aanbestedingen is een tijdrovende en soms kostbare investering. U wilt gericht inschrijven op aanbestedingen die het best bij uw onderneming passen. GH TenderConsult kan u helpen met het opstellen van uw aanbestedingsstrategie, eventueel in combinatie met de tendermarktanalyse. Belangrijke vragen daarbij zijn:

 • Op welke specifieke producten/diensten wilt u aanbieden?
 • Waar ligt uw onderscheidend vermogen ten opzichte van uw concurrenten?
 • Welke marge wilt u behalen? Hoe verhoudt uw prijs zich met concurrenten?
 • Hoe wilt u uw onderneming en uw product/dienst presenteren?
 • Hoe gaat u om met uitvoeringseisen en -wensen met betrekking tot bijvoorbeeld milieu en sociale criteria?

inschrijven aanbesteding
BEGELEIDING AANBESTEDINGSPROCES
Inschrijving

De belangrijkste dienstverlening is uiteraard de begeleiding tijdens het daadwerkelijke aanbestedingsproces. Elke begeleiding is maatwerk: aangepast aan de complexiteit van de aanbesteding, de ervaring van de klant en de wensen van de klant. Oftewel: Wat moet u doen? Wat kunt u zelf doen? En wat wilt u zelf doen?

Enkele voorbeelden:

 • Planning van en regie op het inschrijfproces.
 • Analyseren van de aanbestedingsdocumenten en het doorvertalen van de voorwaarden, eisen en wensen naar de klant. Wat verwacht de aanbesteder van u?
 • Onderzoeken onderscheidend vermogen van de klant in relatie tot de aanbesteding en de gunningscriteria. Hoe behaalt u een zo hoog mogelijke score?
 • Intensieve ondersteuning bij het beantwoorden van de gunningscriteria of gedeeltelijk overname van het schrijfproces op basis van uitgebreide input van de klant.
 • Verzamelen van documenten en afronden en eventueel opmaken van de inschrijving.
 • Alleen eindcontrole op correctheid en compleetheid van de inschrijving.

Overige diensten

GH TenderConsult ondersteunt ondernemers bij alle vragen gerelateerd aan aanbesteden. Andere diensten kunnen zijn:

 • Beschrijven duurzaamheidscriteria, sociale criteria en/ of kwaliteitsmanagement.
 • Nazorg na een aanbesteding: doornemen gunningsbesluit en voorbereiden op een gesprek met de aanbesteder.
 • Trainen en coachen van bidteams.